Årsmöte
26 april

Medlemmarna i Noretvikens Båtklubb kallas härmed till årsmöte.

Dag: 26 april kl. 19.00
Plats: P.g.a. pandemin hålls årsmötet denna gång digitalt, via Teams. Se till att er e-post är korrekt hos oss.

Kallelsen ligger under ”Dokument” på hemsidan och kommer även läggas ut i vår Facebookgrupp.