Årsmöte, onsdag den 11 mars 2020

Medlemmarna i Noretvikens Båtklubb kallas härmed till årsmöte.
Dag: Onsdagen den 11 mars kl. 19.00, 2020

Plats: Tyresö Bygdegård, paviljongen (förbi stora huset)