Arbetsdag
Lördag 15 maj

Årets arbetsdag äger rum lördag 15 maj. Tiden är 9-13.
Förnödenheter serveras efter utfört arbete.